- Những năm qua, các phong trào thi đua (PTTĐ) là động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh. Theo đó, các PTTĐ ngày càng gia tăng về số lượng, quy mô và cải tiến về chất lượng, bám sát cơ sở, quan tâm đến người lao động. Từ đó, đã thu hút được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, ổn định đời sống, đảm bảo an sinh XH, góp phần phát triển KTXH.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Hồng Yến, các PTTĐ phải gắn với các nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực trọng yếu trong phát triển KTXH của tỉnh, thật sự là động lực để cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Việc triển khai tốt các PTTĐ theo kế hoạch từ tỉnh đến cơ sở, có tiêu chuẩn, tiêu chí rõ ràng gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể là giải pháp quan trọng giúp cho các PTTĐ đạt hiệu quả thiết thực, đi vào chiều sâu. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ chính trị đề ra.

An Giang thi đua phát triển kinh tế - xã hội

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua của An Giang

Nổi bật là PTTĐ “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” (XDNTM). Theo đó, Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM đã được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn tỉnh hiện có 39/119 xã đạt chuẩn NTM; TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc có 100% xã đạt chuẩn NTM; huyện Thoại Sơn đã đăng ký rút ngắn thời gian hoàn thành nhiệm vụ XDNTM đến cuối năm 2019. Bên cạnh đó, hệ thống giáo dục và đào tạo ở NT phát triển cả về quy mô và chất lượng, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Chương trình XDNTM và nhiều chương trình khác ngày càng đi vào chiều sâu. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần người dân được cải thiện, bộ mặt NT ngày thêm khởi sắc.

Thực hiện PTTĐ “Doanh nghiệp (DN)An Giang hội nhập và phát triển”, từ năm 2017 đến nay, UBND tỉnh đã tổ chức 6 cuộc đối thoại với DN, nhà đầu tư, giải quyết kịp thời 100% kiến nghị của DN. Bên cạnh đó, Ban Hỗ trợ DN tỉnh, huyện đã tiếp gần 450 lượt DN, tổ chức 40 cuộc họp với DN để xử lý những khó khăn, vướng mắc, phát hành hơn 200 văn bản trả lời… Kết quả giải quyết đã tạo niềm tin đối với DN, nhà đầu tư. Từ năm 2017, trên địa bàn tỉnh có 7.980 DN đăng ký, với tổng vốn gần 46.790 tỷ đồng và gần 3.400 đơn vị trực thuộc. Tỉnh đã thu hút 53 dự án (trong đó có 2 dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài), với tổng vốn đăng ký trên 5.155 tỷ đồng.

Thực hiện PTTĐ “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, tỉnh đã hưởng ứng mạnh mẽ bằng nhiều chương trình thi đua, mô hình, sáng kiến giảm nghèo bền vững. Trong đó, nổi bật là PTTĐ vận động quỹ “Vì người nghèo”, trong năm 2017, các cấp trong tỉnh tiếp nhận trên 131 tỷ đồng tiền và hiện vật. Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thi đua thực hành tiết kiệm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và đến nay đã tiếp nhận trên 8,6 tỷ đồng. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã phối hợp vận động, trao tặng trên 124.000 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, với tổng số tiền và hiện vật trên 38 tỷ đồng.

An Giang thi đua phát triển kinh tế - xã hội

Phong trào xây dựng nông thôn mới giúp bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Ảnh: T.T - H.C

Tại buổi làm việc với tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và 6 tháng của năm 2018, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã đánh giá cao công tác thi đua khen thưởng và các PTTĐ của tỉnh. “Thông qua các PTTĐ đã xuất hiện nhiều mô hình hay, gương người tốt, việc tốt, thể hiện tính thiết thực của phong trào, góp phần quan trọng trong phát triển KTXH, củng cố hệ thống chính trị, giữ vững an ninh - quốc phòng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh” - thượng tướng Nguyễn Văn Thành ghi nhận.

Đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh các PTTĐ, bám sát mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH, nhất là những vấn đề khó khăn cần tập trung giải quyết, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị địa phương. Gắn các PTTĐ với triển khai thực hiện tốt nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cũng như các PTTĐ: “Cả nước chung sức XDNTM”, “DN Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”… Tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng và hiệu quả công tác khen thưởng, tạo động lực cho các PTTĐ của tỉnh ngày càng phát triển sâu rộng… góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Theo Thu Thảo (baoangiang)

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.