In bài này 

Ngày 15/10/2018, tại phòng họp 222 - Khu Trung tâm, Bộ môn Giáo dục quốc phòng -Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2018 - 2019: " Nâng cao nhận thức, hành động về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cho sinh viên trường Đại học An Giang trong giai đoạn hiện nay".

Đề tài doThS. Nguyễn Hồ Thanh và Nguyễn Chí Hải làm đồng chủ nhiệm.

Đề tài được thực hiện với mục tiêu làm rõ và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, hành động về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cho sinh viên trường Đại học An Giang trong giai đoạn hiện nay.

Sau khi nghe đồng chủ nhiệm đề tài báo cáo đề cương chi tiết, các thành viên trong Hội đồng nhận xét: kết quả đề tài sẽ là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu. Các thành viên trong Hội đồng cũng có nhiều ý kiến góp ý cho Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa hoàn thiện đề cương.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, điểm trung bình tổng cộng của đề tài là 78,3/100 và thống nhất cho tiến hành thực hiện sau khi Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa đề cương chi tiết theo ý kiến góp ý của Hội đồng.

Toàn cảnh Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH của Bộ môn Giáo dục quốc phòng

Chủ nhiệm đề tài báo cáo đề cương trước Hội đồng

Hội đồng phản biện

Thúc Nguyễn - BM GDQP

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.