Chiều ngày 04/01/2019, Trường Đại học An Giang phối hợp với Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)” cho toàn thể đảng viên và viên chức của Trường.

Đảng viên và viên chức của Trường quán triệt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 8

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thanh Vị - TV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.