Vừa qua, Dự án “Sân chơi tái chế” của nhóm sinh viên tình nguyện Sunflowers-AGU thuộc Đoàn Trường Đại học An Giang đã được Chương trình Viện trợ Trực tiếp (DAP) của Chính phủ Úc phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện với tổng giá trị hỗ trợ trên 80 triệu đồng.

Nhóm tình nguyện đi khảo sát và thống nhất các cam kết tại trường A An Cư

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Trần Thị Chính - DH16GT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.