Chiều ngày 9/1/2019, tại phòng họp 222 – Khu Trung tâm, Bộ môn Giáo dục quốc phòng Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp bộ môn “Động cơ học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh của sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học An Giang”. Đề tài do CN.Trần Bảo Nguyênlàm chủ nhiệm.

Đề tài thực hiện với mục tiêu xác định động cơ học tập môn GDQP và AN của sinh viên ở trường ĐHAG hiện nay, từ đó có những giải pháp thúc đẩy động cơ học tập của sinh viên đối với môn học này.

 

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo đề cương chi tiết, để phù hợp với đối tượng nghiên cứu, các thành viên trong Hội đồng đã đề nghị chỉnh tên đề tài là “Động cơ học tập môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh của sinh viên Trường Đại học An Giang” và nhận xét kết quả đề tài sẽ là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu. Các thành viên trong Hội đồng cũng có nhiều ý kiến góp ý về nội dung cần điều chỉnh cho Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa hoàn thiện đề cương.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, điểm trung bình tổng cộng của đề tài là74,8/100 và thống nhất cho tiến hành thực hiện.

Thúc Nguyễn - BM GDQP

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.