Ngày 20/03/2019, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã họp nghiệm thu đề tài “Đánh giá khả năng hấp thụ Ion Nitrat của vật liệu tổng hợp Amine – SiO2” do PGS, TS. Nguyễn Trung Thành, Trưởng phòng Đào tạo làm chủ nhiệm.

Chủ nhiệm đề tài, PGS, TS. Nguyễn Trung Thành báo cáo trước Hội đồng

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hữu Nghị - TV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.