Ngày 28/03/2019, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã họp nghiệm thu đề tài “Ảnh hưởng của bón Silic và Boron, phun Ethephon qua lá lên sinh trưởng, năng suất và phẩm chất Mè tại An Giang” do ThS. Võ Thị Xuân Tuyền – GV Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên, làm chủ nhiệm.

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thanh Vị - Thanh Trúc

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.