Ngày 31/3/2019, Trường Đại học An Giang đã tổ chức vòng chung kết cấp trường Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019. Hội thi nhằm tăng cường công tác giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong Nhà trường.

Hội thi nhằm tăng cường công tác giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong Nhà trường.
Phát biểu khai mạc Hội thi, Phó Hiệu trưởng Lê Quốc Cường đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dạy và học các môn khoa học Mác – Lênin trong môi trường đại học; đồng thời hy vọng Hội thi sẽ giúp các sinh viên củng cố kiến thức về các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hiểu biết sâu sắc hơn đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

ThS. Đỗ Công Hồng Ân – Phó trưởng khoa Luật và Khoa học chính trị trao giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các đội

Xem thông tin chi tiết tại đây.

Quang Trường – DH18TA

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.