Cuối tuần qua, Trường Đại học An Giang đã tổ chức 3 hội đồng khoa học để xét duyệt đề cương luận văn Thạc sĩ ngành Chăn nuôi. Đây là khóa đầu tiên đào tạo Thạc sĩ ngành Chăn nuôi của Trường.

Mục tiêu của các đề tài nhằm đáp ứng tối ưu nhất nhu cầu cho vật nuôi và hướng đến sản xuất chăn nuôi sạch, chăn nuôi hữu cơ không dùng thuốc kháng sinh; từ đó tạo ra các sản phẩm, chế phẩm và phương thức nuôi mang lại hiệu quả cao và an toàn thực phẩm.

Ở Hội đồng 1 có 6 đề cương nghiên cứu được báo cáo. Các đề tài này hướng đến các gia súc độc vị nhằm tận dụng các sản phẩm từ con dế và chế phẩm probiotic với mục đích bổ sung vào thức ăn để đáp ứng nhu cầu về dưỡng chất, năng suất sinh trưởng cho con vật. Cụ thể là:

STT

TÊN ĐỀ TÀI DỰ KIẾN

NGƯỜI THỰC HIỆN

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC DỰ KIẾN

1

Nghiên cứu khả năng tăng trọng và giá trị dinh dưỡng của dế ta (Gryllus bimacylus) bằng nguồn thức ăn địa phương

Nguyễn Văn Cọp

       PGS.TS. Võ Lâm

2

Nghiên cứu sử dụng dế nhà (Acheta domestica) để nuôi gà thịt từ 4 đến 12 tuần tuổi

Lâm Việt Chiều

       PGS.TS. Võ Lâm

3

Nghiên cứu sử dụng bột dế nhà (Acheta domestica) để nuôi cút thịt từ 11 đến 42 ngày tuổi

Trần Minh Huy

       PGS TS. Võ Lâm

 

4

Ảnh hưởng của chế phẩm probiotic (Bacillus sp.) phân lập từ phân heo đến năng suất sinh trưởng của heo thịt

Hồ Thị Thùy Linh 

  1. TS. Nguyễn Tuyết Giang
  2. TS. Nguyễn Hữu Thanh

5

Ảnh hưởng của chế phẩm probiotic (Bacillus sp. và Lactobacillus sp.) phân lập từ phân heo đến năng suất tăng trưởng của heo thịt

Đặng Văn Nghiên

  1. TS. Nguyễn Tuyết Giang
  2. TS. Nguyễn Hữu Thanh

6

Khảo sát khả năng sử dụng và tỉ lệ tiêu hóa xoan (Melia azedarach) kết hợp mai dương (Mimosa pigra) trên dê thịt nuôi tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Nguyễn Hữu Hòa

 

       PGS TS. Võ Lâm

 

 Hội đồng phản biện và góp ý cho các đề cương luận văn Thạc sĩ ngành Chăn nuôi

 

Ở Hội đồng 2 có 6 đề cương nghiên cứu được báo cáo. Các đề tài hướng đến nhóm đối tượng gia súc nhai lại với mục đích tận dụng thực liệu địa phương để nuôi gia súc nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và cho tăng trưởng tối ưu ở vật nuôi. Cụ thể là:

 

STT

TÊN ĐỀ TÀI DỰ KIẾN

NGƯỜI THỰC HIỆN

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC DỰ KIẾN

1

Ảnh hưởng của bắp trong khẩu phần lên sự thải khí gây hiệu ứng nhà kính và tiêu hóa tích lũy đạm của bò thịt lai Sind

Lại Quốc Khánh

GS.TS. Nguyễn Văn Thu

(ĐH Cần Thơ)

2

 Ảnh hưởng của sự nâng cao năng lượng trọng khẩu phần đến sự tiêu thụ thức ăn, tiêu hóa dưỡng chất, môi trường dạ cỏ và tăng trưởng của dê cái

Nguyễn Phương Nam

GS.TS. Nguyễn Văn Thu

(ĐH Cần Thơ)

3

Ảnh hưởng các nguồn thức ăn bổ sung protein thô (CP) khác nhau đến sự tiêu thụ thức ăn, tỷ lệ tiêu hóa tích lũy đạm và tăng trưởng của dê thịt

Đặng Văn Phúc

GS.TS. Nguyễn Văn Thu

(ĐH Cần Thơ)

4

Nghiên cứu sử dụng thân cây đậu nành rau tươi bổ sung trong khẩu phần của dê thịt tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Khanh

TS. Nguyễn Thị Thu Hồng

5

Nghiên cứu sử dụng bã mía ủ ure thay thế rau muống trong khẩu phần nuôi dê thịt

Nguyễn Tấn Trung

TS. Nguyễn Thị Thu Hồng

6

Ảnh hưởng của bổ sung thân lá cây đậu nành rau (Glycine max L.) ủ chua lên tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất của dê Bách Thảo và dê Boer lai

Dương Hồng Duyên

  1. TS Danh Mô (ĐH Kiên Giang)
  2. TS. Nguyễn Thị Thu Hồng

 

Ở Hội đồng 3 có 5 đề cương nghiên cứu được báo cáo. Các đề tài hướng đến các hoạt chất sinh học từ củ tỏi, củ nghệ và chế phẩm sinh học từ Bacillus sp.; Lactobacillus sp. đưa vào thức ăn như một hoạt chất tự nhiên với mục đích tăng sức đề kháng cho con vật mà không dùng đến kháng sinh từ đó cho ra các sản phẩm sạch, hữu cơ.Cụ thể là:

STT

TÊN ĐỀ TÀI DỰ KIẾN

NGƯỜI THỰC HIỆN

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC DỰ KIẾN

1

Khảo sát phương thức chăn nuôi ảnh hưởng đến sự lưu hành và hiện diện của vi rút cúm gia cầm trên vịt không tiêm phòng và sau tiêm phòng tại tỉnh Đồng Tháp

Huỳnh Hòa Bình

PGS TS. Võ Lâm

2

Ảnh hưởng của bột tỏi lên các chỉ tiêu sinh lý máu, năng suất và chất lượng thân thịt của vịt Grimaud

Võ Minh Trí

TS. Nguyễn Thế Thao

3

Ảnh hưởng của bột nghệ lên các chỉ tiêu sinh lý máu, năng suất và chất lượng thân thịt của gà tre

Lê Tinh Sinh Tuệ

TS. Nguyễn Thế Thao

4

Phân lập và tuyển chọn các chủng Bacillus sp. để xử lý phân bò tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

Đặng Nguyễn Hoàng Minh

TS. Nguyễn Thị Hạnh Chi

5

Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn Lactobacillus sp. từ phân heo để sản xuất probiotic và thử nghiệm hiệu quả trên heo thịt

Lê Thị Ngọc Hân

  1. TS. Nguyễn Tuyết Giang
  2. TS. Nguyễn Hữu Thanh

 

Sau khi nghe chủ nhiệm của các đề tài trình bày đề cương chi tiết, để đảm bảo tích thực tế và thuận lợi cho quá trình nghiên cứu, các thành viên hội đồng đề nghị chủ nhiệm một số đề tài cần thay đổi tên và chỉnh sửa một số phần trong đề cương để bám sát hơn thực tế nghiên cứu.  Đề tài sau khi hoàn thành sẽ là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng vào thực tế sản xuất chăn nuôi.

Học viên báo cáo đề cương luận văn trước Hội đồng

Thành viên Hội đồng phản biện

Phước Chiến - DH16CN

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.