Ngày 25/4/2019, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã họp nghiệm thu báo cáo đề cương đề tài NCKH cấp cơ sở “Xây dựng quy trình trồng và nhân giống Hoa Hồng cổ Sapa và Hải Phòng tại Long Xuyên, An Giang” của ThS. Nguyễn Thị Mỹ Duyên – GV Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên, làm chủ nhiệm.

 

 

 

Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Mỹ Duyên báo cáo trước Hội đồng

Xem thông tin chi tiết tại đây.

 

Thanh Vị - TV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.