Ngày 10/5 vừa qua, tại phòng D507, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường đã tổ chức lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Quản lý tài nguyên môi trường.

Lớp DH16QM (niên khóa 2015– 2019) có 14 sinh viên được thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp đại học. Đây là những sinh viên có kết quả học tập tốt và có đủ khả năng đảm nhiệm đề tài.

Hội đồng Khoa học được thành lập để phản biện các đề tài do TS Nguyễn Trần Nhẫn Tánh - Trưởng khoa và thầy Trương Đăng Quang - Phó khoa và các thầy cô thuộc Bộ môn Quản lí tài nguyên môi trường, Bộ môn kỹ thuật công nghệ môi trường.

Sinh viên Khu Việt Hà báo cáo đề tài Sinh khối cỏ ở Trường Đại Học An Giang

Sinh viên Tạ Thị Ánh Tuyết báo cáo đề tài khóa luận tốt nghiệp

Nội dung các đề tài chủ yếu xoay quanh các vấn đề: Đánh giá hiệu quả sử dụng pin năng lượng mặt trời; đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn, sinh khối cỏ tự nhiên ở Trường Đại Học An Giang; đa dạng thực vật bậc cao trong ruộng lúa hai vụ và ba vụ; nghiên cứu sinh khối và cacbon tồn trữ trong rừng tràm trà sư…

Thông qua các đề tài, các bạn sinh viên có điều kiện nghiên cứu sâu hơn và trình bày các kết quả khoa học có giá trị cao, có khả năng ứng dụng thực tế và được các phản biện nhận xét, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện đề tài. Kết quả tất cả các đề tài khóa luận đều đạt loại giỏi trở lên.

 

Quý thầy cô cùng sinh viên chụp ảnh lưu niệm

 

Ánh Tuyết - DH16QM

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.