Vừa qua, Khoa Luật và Khoa học chính trị đã tổ chức buổi Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho 6 sinh viên khóa DH16 chuyên ngành Giáo dục chính trị, niên khóa 2015 - 2019. Đây là các bạn sinh viên có điểm tích lũy cao được chọn theo quy định của Nhà trường.

Các vấn đề sinh viên lựa chọn làm đề tài khóa luận tốt nghiệp tương đối phong phú, đa dạng trên nhiều lĩnh vực như: kinh tế, chính trị, văn hóa, tôn giáo… Đây là những vấn đề được các bạn tâm đắc, mang tính thời sự cao. Mỗi đề tài có Hội đồng khoa học riêng biệt, phù hợp với vấn đề nghiên cứu của sinh viên.

Tại buổi Lễ bảo vệ, các bạn sinh viên tự tin trình bày kết quả nghiên cứu của mình trước Hội đồng khoa học và được các thành viên trong Hội đồng góp ý về những thành công và những mặt hạn chế cần khắc phục để các bạn sửa chữa, hoàn chỉnh khóa luận của mình. Đồng thời, giúp các bạn tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu.

Nhìn chung, các đề tài đã góp phần vào việc hệ thống hóa lý luận, vận dụng lý luận vào thực tiễn, tìm ra giải pháp. Các khóa luận còn là nguồn tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm. Kết quả, các đề tài được được Hội đồng khoa học đánh giá cao. Cụ thể:

Đề tài: Phát triển làng nghề hoa, kiểng Sa Đéc theo hướng phát triển bền vững đến năm 2030 của sinh viên Đào Thị Ngọc Giàu đạt 9.0 điểm.

Đề tài: Tiểu thủ công nghiệp ở huyện Phú Tân hiện nay - Thực trạng và giải pháp của sinh viên Phùng Thị Mỹ Huyền đạt 9.0 điểm.

Đề tài: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong các lễ hội truyền thống của người Khmer ở An Giang của sinh viên Lê Thị Kiều đạt 9.1 điểm.

Đề tài: Đảng bộ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang lãnh đạo công tác phát triển đảng viên mới từ năm 2010 đến nay của sinh viên Phạm Văn Lượng đạt 8.8 điểm.

Đề tài: Ảnh hưởng của tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương đối với đời sống tinh thần ở vùng Thất Sơn, tỉnh An Giang hiện nay của sinh viên Trần Lệ Quyên đạt 8.5 điểm.

Đề tài: Quan điểm “trồng người” của Hồ Chí Minh với việc xây dựng con người mới cho sinh viên trường Đại học An Giang hiện nay của sinh viên Huỳnh Thị Huyền Trang đạt 8.5 điểm.

Sinh viên chụp ảnh cùng Lãnh đạo khoa

Bạn Đào Thị Ngọc Giàu với khóa luận Phát triển làng nghề hoa, kiểng Sa Đéc theo hướng phát triển bền vững đến năm 2030 

Bạn Phùng Thị Mỹ Huyền với đề tài Tiểu thủ công nghiệp ở huyện Phú Tân hiện nay - Thực trạng và giải pháp

Bạn Lê Thị Kiều với đề tài Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong các lễ hội truyền thống của người Khmer ở An Giang

Bạn Phạm Văn Lượng với đề tài Đảng bộ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang lãnh đạo công tác phát triển đảng viên mới từ năm 2010 đến nay

Bạn Trần Lệ Quyên nghiên cứu đề tài Ảnh hưởng của tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương đối với đời sống tinh thần ở vùng Thất Sơn, tỉnh An Giang hiện nay

Bạn Huỳnh Thị Huyền Trang với đề tài Quan điểm “trồng người” của Hồ Chí Minh với việc xây dựng con người mới cho sinh viên trường Đại học An Giang hiện nay

Sinh viên cùng quý thầy cô trong Hội đồng

Tạ Sang – Khoa Luật & KHCT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.