Ngày 04/06/2019, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Thu thập, định danh và bước đầu nuôi trồng Nấm cổ Linh chi tại An Giang” do ThS. Hồ Thị Thu Ba – Giảng viên Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm.

Chủ nhiệm đề tài  ThS. Diệp Nhựt Thanh Hằng và ThS. Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Xem thông tin chi tiết tại đây.

Thiện Mỹ - TV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.