Căn cứ Kế hoạch số 61/KH-ĐHAG (ngày 17/01/2018) về việc tổ chức cuộc thi viết chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”,

Nhằm tạo điều kiện cho CBGV và HSSV có thêm thời gian đầu tư sáng tác, nâng cao chất lượng bài viết dự thi;

Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thông báo gia hạn thêm thời gian nhận bài dự thi, cụ thể như sau:

1.Gia hạn thời gian nhận bài dự thi:đến hết ngày 30/06/2019.

2.Thời gian công bố kết quả dự thi: 30/7/2019.

3.Thời gian tổng kết trao giải dự kiến: 20/8/2019.

4.Bài dự thi gửi qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (một tác giả có thể gửi nhiều bài dự thi).

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo tác giả để Cuộc thi viết chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thành công tốt đẹp./.

 

eNews

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.