Năm 2019, Trường Đại học An Giang công nhận danh hiệu Thủ khoa ngành đối với 28 tân khoa niên khóa 2015-2019.

Mời bạn đọc cùng làm quen với gương mặt thủ khoa của các ngành qua phóng sự ảnh sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eNews tổng hợp

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.