- Từ ngày 1-7-2019, nhiều chính sách pháp luật có hiệu lực thi hành, trong đó có những quy định gắn liền với quyền lợi của người dân.

Lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng

Theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có hiệu lực từ ngày 1-7. Theo đó, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng, cao hơn hiện tại 100.000 đồng. Mức lương này để tính lương, phụ cấp và các chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; tính mức phí sinh hoạt, phí hoạt động... Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2019/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Từ ngày 1-7, sẽ tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6-2019 đối với cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng. Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng; quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu cũng thụ hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng như trên.

Kê khai tài sản, thu nhập

 

 

Theo Luật Phòng, chống tham nhũng có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7 với nhiều quy định mới, tác động đến cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó đáng chú ý nhất là quy định toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức phải kê khai tài sản, thay vì chỉ một vài nhóm đối tượng như trước đây. Ngoài nhà, đất, công trình xây dựng… các loại tài sản khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, đều phải kê khai. Khi có biến động tài sản từ 300 triệu đồng/năm trở lên, cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện kê khai bổ sung. Mọi hành vi kê khai không trung thực về tài sản, thu nhập đều có thể bị kỷ luật bằng một trong các hình thức: cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm.

3 trường hợp công chức được tuyển dụng không qua thi tuyển

Nội dung trên quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BNV về sửa đổi, bổ sung tuyển dụng công chức, viên chức; nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1-7, có 3 trường hợp công chức được tuyển dụng không qua thi tuyển. Cụ thể, người có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học; người là cán bộ, công chức cấp huyện trở lên được điều động, luân chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, bộ phận cơ yếu, tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp… và người là công chức cấp phòng trở lên được tiếp nhận để bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý. Ngoài ra, thông tư này quy định viên chức chỉ cần đạt từ 50 điểm trở lên trong kỳ thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp được coi là trúng tuyển.

Không phân biệt hình thức đào tạo

Một trong những nội dung mới đáng chú ý ở Luật Giáo dục đại học sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 1-7, quy định sẽ không phân biệt hình thức đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên. Cụ thể, trước đây luật quy định rõ giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên, nay đã được bãi bỏ. Thay vào đó, luật quy định cơ sở giáo dục đại học là cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thực hiện chức năng đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, hoạt động khoa học và công nghệ, phục vụ cộng đồng. Ngoài ra, cơ sở giáo dục đại học được tổ chức hoạt động giáo dục thường xuyên, cung cấp dịch vụ đào tạo, thực hiện bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ, chứng nhận phù hợp với ngành, lĩnh vực đào tạo của mỗi cơ sở theo quy định của pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời đối với người học.

Điều kiện vay vốn từ quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị định số 39/2019/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7, quy định doanh nghiệp nhỏ và vừa được vay vốn của quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa khi đáp ứng các điều kiện: có dự án, phương án sản xuất - kinh doanh khả thi, khai thác các loại tài sản trí tuệ hoặc công nghệ mới hoặc mô hình kinh doanh mới; bảo đảm nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất - kinh doanh tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất - kinh doanh. Đồng thời, cơ sở phải đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay. Mức cho vay đối với mỗi dự án, phương án sản xuất - kinh doanh tối đa là 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án. Thời hạn cho vay tối đa không quá 7 năm.

Từ ngày 1-7, phạm tội gián điệp không được đặc xá

Đây là một trong những nội dung mới đáng chú ý ở Luật Đặc xá, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7. Cụ thể, luật đã bổ sung thêm các trường hợp không được đề nghị đặc xá đối với người bị kết án phạt tù về các tội như: phản bội Tổ quốc; tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; tội gián điệp; tội xâm phạm an ninh lãnh thổ; tội bạo loạn; tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân…

Luật mới còn bổ sung trường hợp không được đề nghị đặc xá đối với phần bản án hoặc quyết định của tòa án đối với người đang có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo hướng tăng nặng trách nhiệm hình sự.Nếu trường hợp giám đốc thẩm, tái thẩm mà quy định theo hướng giảm nhẹ hoặc giữ nguyên trách nhiệm hình sự vẫn được quyền đề nghị đặc xá.

Theo N.R (baoangiang)

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.