Sáng ngày 16/7, Trường Đại học An Giang đã tổ chức đánh giá, lấy ý kiến về phần mềm quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động do Trung tâm Tin học phối hợp với Phòng Tổ chức chính trị thiết kế.

 

Thầy Nguyễn Chế Linh – Kỹ sư Trung tâm Tin học trình bày về các tính năng của phần mềm

 

Xem thông tin chi tiết tại đây.

Thanh Vị - Thư Viện

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.