Vừa qua, tại Trường Đại học An Giang đã diễn ra Hội thảo quốc tế “Nghiên cứu khả thi sản xuất năng lượng khí sinh học từ phế phẩm nông nghiệp và sinh khối tại tỉnh An Giang” (Feasibility study of biogas production from agricultural residues and biomass in An Giang province, Vietnam).

 

Các nhà khoa học cùng trao đổi ý kiến

Xem thông tin chi tiết tại đây.

 

Minh Nguyệt – K.NN-TNTN

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.