×

lỗi

[sigplus] Critical error: Image gallery folder sigplus_gallery/gallery_2050 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

[sigplus] Critical error: Image gallery folder sigplus_gallery/gallery_2050 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Trong ba ngày, 11, 12, 13-10-2006, Hội đồng chấm thầu phương án thiết kế thiết kế Trường Đại học An Giang đã chọn được hai tổ hợp: Giảng đường 1200 chỗ hoặc 600+ (2 x300) chỗ, 4x150 chỗ và Tổ hợp nhà hiệu bộ - Thư viện - các trung tâm - Khu thí nghiệm chuyên đề.

Có sáu đơn vị đã gửi phương án thiết kế Trường Đại học An Giang tham gia chọn thầu bao gồm:

•1.       Công ty TKKT PA TP. HCM

•2.       Công ty TNHH Thành phố Mới

•3.       Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và ĐT PTKT ĐT  (CODESCO) TP HCM

•4.       Xí nghiệp thiết kế xây dựng số 2 (NaGesCo) TP HCM

•5.       Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng (CIDESCO) TP HCM

•6.       Công ty Xây dựng kiến trúc Miền Nam (ACSA) TP HCM

Hội đồng chấm thầu phương án thiết kế Trường Đại học An Giang gồm các ông:

•1.       Võ Tòng Xuân - Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang - Chủ tịch

•2.       Khương Văn Mười - Phó Chủ Tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam - Phó Chủ tịch

•3.       Lê Đình Chi - Vụ phó vụ KTQH - Bộ xây dựng - Ủy viên

•4.       Vũ Xuân Bình - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư An Giang - Ủy viên

•5.       Mai Anh Dũng - Phó GĐ Sở Xây dựng An Giang - Ủy viên

•6.       Phan Thanh Bình - Phó GĐ Đại học Quốc Gia TP HCM - Ủy viên

•7.       Les Wallach - Hội viên tư vấn Line and Space - Ủy viên

 

Tin, ảnh: Hồng Vân

 

 

 

{gallery}sigplus_gallery/gallery_2050{/gallery}

Hồng Vân

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.