In bài này 

Trong bài phát biểu tại Hội nghị Cán bộ toàn miền Bắc vào tháng 9/1962, Bác Hồ nói: “Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc khó có thanh niên, gặp gian khổ phải đi lên phía trước, khi hưởng thụ phải hưởng thụ sau mọi người”. Đó chính là hình ảnh của Bí thư trường tôi – Đặng thế Lực – Anh bí thư nhẹ nhàng và dễ mến, luôn nêu cao tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc khó có thanh niên”.

 

 

Chân dung Bí thư trường tôi – Đặng Thế Lực (tốt nghiệp ngành Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Tasmania, Úc)

Xem thông tin chi tiết tại đây.

Trần Thị Chính – DH16GT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.