Ngày 28/8, Hội đồng khoa học Trường Đại học An Giang đã họp nghiệm thu đề tài “Xác định điều kiện hoạt động tối ưu và động học của enzyme α-Amylase và Glucoamylase Toruzyme”.

Đề tài do TS. Trần Phương Lan – Giảng viên Bộ môn Công nghệ thực phẩm (Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên) làm chủ nhiệm.

 

 

Hội đồng nghiệm thu với chủ nhiệm đề tài TS. Trần Phương Lan

 

Xem thông tin chi tiết tại đây.

Thanh Vị - TV