Vừa qua, tại Trường Đại học An Giang đã diễn ra Hội thảo "Toàn cầu hóa và phi toàn cầu hóa: Những vấn đề liên quan và hệ quả đối với nền kinh tế toàn cầu" dành cho cán bộ giảng viên và sinh viên của Trường.

 

 

Xem thông tin chi tiết tại đây.

Huỳnh Linh – DH19TA

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.