Sáng ngày 18/9/2019, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu 2 đề tài cấp cơ sở.

Đề tài 1: “Nghiên cứu chế biến nước giải khát nhãn lồng – tim sen" do TS. Nguyễn Duy Tân – Giảng viên Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên Thiên nhiên làm chủ nhiệm đề tài. 

 

TS. Nguyễn Duy Tân – Giảng viên Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu chế biến nước giải khát nhãn lồng – tim sen”

 

 

Xem thông tin chi tiết tại đây.

Thanh Trúc - TV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.