Sáng ngày 23/9, Ban lãnh đạo Trường Đại học An Giang, ĐHQG - HCM đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với đại diện Công ty Cổ phần Giáo dục và Truyền thông Quốc tế Restart trong việc phối hợp mở các lớp tiếng Anh căn bản và cấp học bổng du học ngắn hạn cho sinh viên Trường Đại học An Giang.

 

Hiệu trưởng Trường ĐHAG và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục và Truyền thông Quốc tế Restart ký kết bản ghi nhớ hợp tác

Xem thông tin chi tiết tại đây.

Cẩm Thiêu – TV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.