Tuần qua, các chi đoàn trong toàn trường đã tiến hành Đại hội Lớp – Chi đoàn – Chi hội nhiệm kỳ năm 2019 - 2020 với sự tham gia của  tất cả đoàn viên Khóa 17, 18, 19 - hệ Đại học và Khóa 42, 43 - hệ Cao đẳng.

 

Tại Đại hội, các chi đoàn đã chuẩn bị chu đáo báo cáo chính trị, nêu rõ các thành thích và những thiếu sót của nhiệm kỳ trước và đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2019-2020. Các chỉ tiêu đề ra trong năm học bám sát Nghị quyết Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2017 - 2019 và chương trình công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2019-2020 của Đoàn trường.

Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2020 diễn ra trang trọng, nghiêm túc; đã lựa chọn các đoàn viên, sinh viên có phẩm chất và năng lực bầu vào Ban đại diện lớp, BCH Chi đoàn, Chi hội sinh viên. Mong rằng với sự tín nhiệm từ các bạn đoàn viên, Ban Chấp hành các lớp nhiệm kỳ 2019 – 2020 sẽ giúp chi đoàn mình phát triển tốt hơn trong học tập và các hoạt động xã hội, phong trào của lớp, của Khoa và Trường.

Đại hội các chi đoàn nhằm tổng kết hoạt động công tác năm học 2018-2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020

Các đại hội diễn ra trang nghiêm, đúng trình tự 

Tại đại hội, Ban Chấp hành Chi đoàn lớp đã các chi đoàn đã thông qua báo cáo chính trị, nêu rõ các thành thích và những thiếu sót của nhiệm kỳ trước

 

Đại hội cũng đề ra phương hướng hoạt động năm học 2019-2020 và bầu ra Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ mới

Đoàn cấp trên đóng góp ý kiến cho phương hướng hoạt động của các chi đoàn

 

Đoàn viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2020

Mong rằng với sự đoàn kết, các chi đoàn sẽ đạt nhiều thành tích hơn nữa trong học tập và rèn luyện

Đại hội cũng đề ra phương hướng hoạt động năm học 2019-2020 và bầu ra Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ mới

Đức Tài – DH18PM

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.