Tuần qua, đại diện Thư viện Trường Đại học An Giang đã tham dự Hội thảo "Khai thác CSDL trên các mạng thông tin KH&CN" do Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức.

Hội thảo nhằm tăng cường năng lực khai thác và sử dụng hiệu quả thông tin khoa học và công nghệ; đồng thời cập nhật các xu hướng phát triển nguồn lực cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đông đảo đại biểu tham dự Hội thảo

Tham dự hội thảo có bà Bùi Thanh Bằng – Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP. Hồ Chí Minh; về phía Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ có ông Vũ Minh Hải – Giám đốc và bà Lê Nguyễn Trung Khanh – Phó Giám đốc; cùng các báo cáo viên và hơn 50 đại biểu đại diện cho Sở, ban, ngành, Các Trung tâm Thông tin, Thư viện, các Doanh nghiệp, tổ chức trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bà Bùi Thanh Bằng – Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP. Hồ Chí Minh Giới thiệu về mạng liên kết thông tin KH&CN thành phố Hồ Chí Minh STINET

Bà Lê Nguyễn Trung Khanh – Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ giới thiệu mạng KH&CN CASTI

Tham dự hội thảo, đại biểu được báo cáo viên giới thiệu các nội dung: Kết nối và cách khai thác mạng thông tin khoa học và công nghệ CASTI (http://www.canthostnews.vn/): Thư viện khoa học và công nghệ Cần Thơ; tailieukhoahoc.vn; Sàn giao dịch Công nghệ Cần Thơ CATEX; Trang thông tin tra cứu nhiệm vụ khoa học công nghệ,…); Giới thiệu về mạng liên kết thông tin khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh STINET (http://www.stinet.gov.vn/); Khai thác và giải pháp tạo lập nguồn dữ liệu khoa học và công nghệ; Giới thiệu nền tảng dữ liệu và dịch vụ thông tin sở hữu công nghệ; Giới thiệu sàn Giao dịch tri thức SLS.Share.

Đại diện Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, ông Vũ Minh Hải gửi lời cảm ơn đến các báo cáo viên, đại biểu đã dành thời gian đến tham dự và báo cáo cùng hội thảo. Ông hi vọng, với những nội dung đã được trình bày, các đại biểu sẽ nắm vững thông tin và có hướng phổ biến lại cho đơn vị, giúp phục vụ hiệu quả nhu cầu học tập và nghiên cứu của đông đảo người dùng.

Theo chia sẻ tại hội thảo, cơ sở dữ liệu trên các mạng thông tin khoa học và công nghệ sẽ phục vụ miễn phí cho đối tượng học tập và nghiên cứu, không phục vụ cho nhu cầu thương mại, nên khi sử dụng yêu cầu người dùng cung cấp chính xác thông tin.

Hữu Nghị - TV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.