Vừa qua, tân sinh viên khóa 20 (hệ đại học) của ngành Luật và ngành Văn học đã trải qua những ngày huấn luyện của học phần Quốc phòng – An ninh.

Trong chương trình đào tạo, các bạn được tiếp thu hệ thống kiến thức như sau:

Đối với học phần đường lối quân sự, sinh viên sẽ lĩnh hội  toàn bộ những tri thức về: Quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa, Chiến tranh nhân dân Việt Nam, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân VN, kết hợp kinh tế với quốc phòng và an ninh, nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Đối với học phần quân sự chung, sinh viên sẽ lĩnh hội các tri thức như: Phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình và bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng VN, xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc - tôn giáo đối với cách mạng VN,....

Đối với học phần kỹ năng quân sự, các bạn được truyền đạt các kiến thức như: Điều lệnh đội ngũ đơn vị, sử dụng bản đồ địa hình quân sự, giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, băng bó cứu chữa thương bình,...

Năm học 2019-2020 là năm đầu tiên các tân sinh viên của Trường được học những học phần này dưới hình thức tập trung, trong 21 ngày liên tục. Bạn Võ Phi Giao (DH20LU1) chia sẻ: “Mấy ngày đầu em còn rất bỡ ngỡ, gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, ăn uống do phải học tập, huấn luyện theo nội quy của các chiến sĩ trong quân ngũ. Sau đó, em dần thích nghi với môi trường huấn luyện nên đã hình thành được nề nếp sinh hoạt kỷ luật. Qua thời gian học tập, em quen biết được nhiều bạn mới”. Bạn Dương Ngọc Hồ (DH20LU1) cảm nhận “Đi học, em có nhiều bạn bè hơn. Đặc biệt, nhờ được huấn luyện nên đã tạo cho bản thân em được tính tự lập, hoà đồng và thích nghi với môi trường mới. Tuy còn khó khăn bước đầu, nhưng mọi thứ dần quen và dễ dàng thích nghi với các vấn đề trong khoá học”.

Các tân sinh viên chào cờ mỗi sáng thứ 2 đầu tuần

Mỗi ngày, các bạn dậy từ 5 giờ và cùng rèn luyện thể lực 

Sau đó, các bạn hành quân đến trường dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm

Các bạn được học các học phần về quân sự

Và được thực hành các kỹ năng quân sự

Các chiến sĩ sẽ có 21 ngày sinh hoạt tập thể cùng nhau 

Trong thời gian học, các bạn được đến tham quan cơ quan quân sự đóng trên địa bàn

Các bạn vui thích tham quan và tìm hiểu về vũ khí quân sự 

Các chiến sĩ hoàn thành xuất sắc khóa học được nhận hoa đỏ từ lãnh đạo Bộ môn Giáo dục Quốc phòng

Các nữ chiến sĩ của lớp huấn luyện

Các nam chiến sĩ của lớp huấn luyện

Các bạn tân sinh viên đã có nhiều kỷ niệm trong quá trình học tập cùng nhau

Thạnh Nguyễn - Huỳnh Linh

  • Lê phúc lộc

    ❤❤❤❤❤