Chiều ngày 29/10, Hội đồng khoa học Trường Đại học An Giang đã họp nghiệm thu báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Khảo sát khả năng ức chế của năm nhóm hoạt chất sinh học được trích ly từ 10 loài thực vật đối với sâu hại trên lúa và rau màu”.

 

Hội đồng nghiệm thu đề tài của ThS. Nguyễn Phú Dũng

 

Xem thông tin chi tiết tại đây.

 

Thanh Vị - Thư Viện

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.