Thực hiện hướng dẫn của Ban thường vụ Đoàn trường Đại học An Giang, vừa qua, Đoàn khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2020.

Đại hội vinh dự được tiếp đón đồng chí Đặng Thế Lực - Bí thư Đoàn trường Đại học An Giang, đồng chí Nguyễn Duy Tân – Phó Bí thư Chi bộ 8, đồng chí Cao Hoàng Uyên - Phó Chủ tịch Hội sinh viên.

Ban Chấp hành Đoàn khoa nhiệm kỳ 2019-2020 ra mắt Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn - Hội của Khoa Nông nghiệp - TNTN đã đạt danh hiệu “Đoàn khoa đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phòng trào thanh niên trường học năm học 2018 – 2019” với những thành tích nổi bật trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đền ơn đáp nghĩa: Xây dựng 01 căn nhà tình bạn với tên gọi "Mái ấm Agri"; tích cực tham gia Hội thi Thủ lĩnh thanh niên mùa 2 với 11 thí sinh dự thi (6 thí sinh vào đêm gala); Tổ chức 04 ngày tình nguyện; 95 lượt tham gia hiến máu nhân đạo, tư vấn tuyển sinh, tiếp sức mùa thi… Trong công tác nghiên cứu khoa học, Đoàn khoa có hơn 20 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, 3 sáng kiến kinh nghiệm của giảng viên được nghiệm thu.

Trong nhiệm kỳ mới, Đoàn khoa phấn đấu 100% đoàn viên CBGV-SV tham gia đầy đủ các buổi học tập chính trị, nghị quyết, tuần lễ giáo dục công dân, phổ biến chính sách pháp luật; 100% đoàn viên CBGV-SV không vi phạm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, không vi phạm nội qui của trường, khoa, quy chế học vụ, thi cử, đạo đức nhà giáo;  100% cán bộ Đoàn chủ chốt cơ sở được tập huấn các kỹ năng, nghiệp vụ. Đoàn khoa tiếp tục nâng cao quản lý bằng công nghệ thông tin và duy trì trang thông tin của Đoàn khoa - Agri Youth trên mạng xã hội để nắm bắt tình hình tư tưởng của sinh viên.

Đại hội đã tín nhiệm và bầu 15 đồng chí vào BCH Đoàn khoa nhiệm kỳ mới. Trong đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Thu Hồng – cán bộ Văn phòng Khoa giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Trần Thanh Phong - DH19TP2 giữ chức vụ Phó Bí thư kiêm nhiệm Liên chi hội trưởng, đồng chí Trần Thị Thu Ngân - DH18SH giữ chức vụ Phó Bí thư.

Kim Hồng - DH19TP1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.