Gần 40 bài viết vượt qua vòng sơ loại của cuộc thi sau một thời gian ngắn phát động để kịp góp mình vào chuỗi hoạt động ý nghĩa hướng tới dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học An Giang, đó là thành công lớn nhất của cuộc thi viết “Trường Đại học An Giang trong tôi” do Thư viện Trường ĐHAG phối hợp với các đơn vị trong toàn trường đồng tổ chức.

 

Xem thông tin chi tiết tại đây.

Trần Tùng Chinh (Thay mặt Ban Giám khảo cuộc thi)

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.