Vừa qua, sinh viên khóa 17 hệ đại học chính quy của Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh đã báo cáo khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2019 – 2020. Đây là các bạn sinh viên có điểm tích lũy cao được chọn theo quy định của nhà trường.

Hội đồng khoa học Khoa Kinh tế - QTKD được thành lập với nhiều Tổ chuyên môn riêng biệt để phù hợp với các lĩnh vực mà sinh viên thực hiện. Các vấn đề sinh viên lựa chọn làm đề tài khóa luận tốt nghiệp được Hội đồng đánh giá tương đối mới, phong phú và cần thiết. Mỗi đề tài có Hội đồng khoa học riêng biệt, phù hợp với vấn đề nghiên cứu của sinh viên.

Tại buổi bảo vệ, các bạn sinh viên tự tin trình bày kết quả nghiên cứu của mình trước Hội đồng khoa học. Các thành viên Hội đồng đã góp ý về những thành công và những mặt hạn chế cần khắc phục để các bạn sửa chữa, hoàn chỉnh khóa luận của mình. Đồng thời giúp các bạn tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu.

Kết quả tất cả các đề tài khóa luận đều đạt loại Giỏi trở lên.

 

 

Tuyết Ái

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.