Ngày 28/12/2019, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học An Giang đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu khóa VIII (nhiệm kỳ 2017 - 2019).

 

Ban Chấp hành Đoàn trường khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2022 ra mắt Đại hội

Xem thông tin chi tiết tại đây.

Hoàng Uyên – DH18AV Ảnh: Minh Thương – Hoàng Kiên

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.