Ngày 14/01/2020, Ban Chỉ đạo Thực tập Sư phạm (TTSP) năm học 2019 - 2020 đã tổ chức họp triển khai kế hoạch cho các trưởng đoàn thực tập.

ThS. Trần Thanh Hải - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo và Phát triển kỹ năng sư phạm chủ trì cùng 22 Trưởng đoàn TTSP đã dự họp và triển khai công tác.

Tại buổi họp, các thành viên Ban Chỉ đạo và các trưởng đoàn đã thống nhất một số nội dung, chương trình cũng như biểu mẫu, hướng dẫn cần thiết trong công tác TTSP. ThS. Trần Thanh Hải cho rằng, đây là hoạt động thực tiễn quan trọng đối với công tác đào tạo sinh viên sư phạm nên trưởng đoàn cần phải tích cực hỗ trợ cũng như có những biện pháp nhằm quản lý tốt sinh viên trong thời gian thực hiện hoạt động. Thay mặt BCĐ TTSP, thầy nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần phải thực hiện để đạt được mục đích đợt thực tập, nhất là việc triển khai đúng nội dung, chương trình, hướng dẫn sinh viên thực hiện tốt các biểu mẫu, bài báo cáo thu hoạch và công tác đánh giá chính xác kết quả thực tập của sinh viên.

Thầy cũng mong rằng Trưởng đoàn TTSP tiếp tục xây dựng mối quan hệ tốt với các cơ sở thực tập để tạo tạo mối liên kết chặt chẽ hơn trong công tác đào tạo đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; đồng thời xây dựng cho sinh viên niềm tin đối với nghề nghiệp mà các em theo học. Để chuẩn bị các kĩ năng cần thiết và tâm thế sẵn sàng trước khi đến thực tập cho sinh viên thầy cũng yêu cầu trưởng đoàn chuẩn bị nội dung và tổ chức họp đoàn trước khi đến cơ sở thực tập.

Thực tập sư phạm là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo sinh viên sư phạm tại Trường Đại học An Giang. Học phần TTSP được thực hiện tại các trường THPT, tiểu học và mẫu giáo (trình độ đại học) khối lượng tương đương 5 tín chỉ, thực hiện trong 8 tuần; học phần TTSP tại các THCS, tiểu học và mẫu giáo (trình độ cao đẳng) có khối lượng tương đương 4 tín chỉ, thực hiện trong 6 tuần.

Thực tập sư phạm không chỉ giúp sinh viên nắm được những công việc của người giáo viên thông qua việc tiếp xúc với thực tế giáo dục, được thực hành, luyện tập các kỹ năng sư phạm, làm cơ sở để hình thành phẩm chất và năng lực sư phạm của người giáo viên mà còn giúp sinh viên vận dụng những kiến thức đã học để củng cố và lĩnh hội sâu sắc hơn những kiến thức này, từ đó hình thành và nâng cao năng lực sư phạm, ý thức và tình cảm nghề nghiệp.

Từ ngày 03-07/02/2020, các trưởng đoàn sẽ tổ chức triển khai kế hoạch TTSP cho sinh viên.

Toàn cảnh cuộc họp triển khai giữa Ban Chỉ đạo và các trưởng đoàn TTSP 

ThS Trần Thanh Hải - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo và Phát triển kỹ năng sư phạm chủ trì cuộc họp

Các trưởng đoàn thực tập sư phạm tham dự 

Kim Bách - TT BDNG&PTKNSP

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.