Sáng 15/1, Trường Đại học An Giang đã phối hợp với Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông thôn (IPSARD) tổ chức Hội thảo tham vấn Phát triển các thể chế hỗ trợ thúc đẩy tích tụ, tập trung đất nông nghiệp tại Việt Nam. Hội thảo được sự hỗ trợ của chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform).

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Huỳnh Cam - TV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.