In bài này 

Mời đến nhận tiền nhuận bút tháng 9/2006

Thân mời các cộng tác viên có bài đăng trên Enews trong tháng 9/2006 đến Thư viện nhận tiền nhuận bút.

Gặp cô Hồng Mai.

Trong tháng 6/2006. Còn các bạn sau đây chưa nhận tiền nhuận bút

Xin mời đến nhận.

1- Bạn Thanh Kỳ(bài Mứt ổi - Sản phẩm đầu tay của tôi)

2- Trần Võ Trinh (bài Rèn luyện nghiệp vụ Sư phạm)

3- Bạn Phú Vinh (Câu lạc bộ Thơ văn)

4- Phú Cường (Câu lạc bộ Thơ văn)

5- Thanh Việt (Câu lạc bộ Thơ văn)

Trong tháng 8 còn các bạn sau đây chưa đến nhận tiền nhuận bút

Xin mời đến nhận.

1- Xuân Vi - 3C1 (bài:Lịch sử thi cử....)

2- Nguyễn Trường Xuân (2 bài Cảm nhận..., Khi ta ở chỉ là ....)

3- Hồng Nhung (2 bài bên Câu lạc bộ Tin học)

4- THLanh- 3TH

Mong nhận được sự cộng tác tiếp tục của các bạn. Chân thành cám ơn

Enews

Enews

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.