Ngày 14/2, Chi bộ 3 (Phòng Tổ chức – Chính trị, Phòng Hành chính – Tổng hợp) đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ 3 đã hoàn thành tốt, kịp thời các nhiệm vụ chuyên môn, và công tác tham mưu chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, tuyên truyền tư vấn phổ biến pháp luật cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu.

Trong nhiệm kỳ 2020-2023, tập thể Chi bộ 3 phấn đấu đạt một số chỉ tiêu như sau: Các phòng thuộc Chi bộ luôn hành hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ mà đơn vị được phân công thực hiện; Phấn đấu đạt danh hiệu "Chi bộ trong sạch, vững mạnh" hàng năm; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phát triển thêm 2 đảng viên mới; 100% đảng viên phát huy được vai trò gương mẫu, tích cực của mình trong sinh hoạt Đảng, trong hoạt động của đơn vị công tác và đoàn thể.

 Chủ tọa buổi lễ

Đồng chí Phan Minh Trí - Bí thư Chi bộ 3 báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Đảng viên đóng góp ý kiến cho văn kiện Đại hội

Đảng viên bầu Chi ủy nhiệm kỳ mới

 

Đại hội đã bầu ra Chi ủy mới gồm 3 đồng chí; trong đó: Đồng chí Phan Minh Trí  - Phó Trưởng phòng Tổ chức – Chính trị  tiếp tục giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Thảo Linh  - Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp giữ chức vụ Phó Bí thư; đồng chí Phạm Thị Mộng Trinh – Chuyên viên phòng Tổ chức – Chính trị giữ chức vụ Chi ủy viên.

Chi ủy Chi bộ 3 ra mắt và hứa hẹn trước Đại hội

Đồng chí Trần Minh Tâm - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, đóng góp ý kiến cho đại hội

Đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm

Thay mặt Đảng ủy nhà trường, đồng chí Trần Minh Tâm - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy đã gửi lời chúc mừng Chi ủy mới. Đồng chí nhấn mạnh vai trò của Chi bộ 3 trọng việc tham mưu xây dựng tổ chức bộ máy, quy chế hoá chức năng nhiệm vụ, quan hệ quản lý giữa các bộ phận trong nhà trường. Do đó, đơn vị cần phải phát huy hết năng lực của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, cùng đóng góp vào sự phát triên chung của nhà trường.

Hữu Nghị - TV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.