Ngày 18/2/2020, Chi bộ 28 (Chi bộ sinh viên ngành Kế toán – Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh) đã long trọng tổ chức Đại hội lần IV nhiệm kỳ 2020-2023.

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ 28 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, tuyên truyền về chính sách của Đảng cho đảng viên, sinh viên.

Trong nhiệm kỳ 2020-2023, Chi bộ phấn đấu đạt một số chi tiêu như: Chi bộ đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 100% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Phát triển thêm 1 đảng viên mới; 100% Đảng viên sinh viên tốt nghiệp đúng hạn; 100% Đảng viên sinh viên chậm nhất là năm học thứ 3 chứng chỉ B ngoại ngữ; 100% Đảng viên trong chi bộ không vi phạm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đại hội đã bầu ra Chi ủy mới gồm 2 đồng chí, trong đó: đồng chí Phùng Thị Thu Hương – Giảng viên bộ môn Tài chính – Kế toán tiếp tục giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Bùi Thị Kim Lợi – Sinh viên lớp DH19KT1 giữ chức vụ Ủy viên.

Thay mặt Đảng ủy nhà trường, đồng chí Nguyễn Hữu Trí - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ đã gửi lời chúc mừng Đại hội, chúc mừng Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2023. Đồng chí nhấn mạnh vai trò quan trọng của đảng viên sinh viên, nhắc nhở đảng viên phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn, chủ động học tập nâng cao năng lực ngoại ngữ và các kỹ năng khác để dần hoàn thiện bản thân và đóng góp cho sự phát triển của xã hội.

Đảng viên tham dự Đại hội

Chi ủy 28 ra mắt Đại hội

Tập thể đảng viên Chi bộ 28

Chi bộ 28

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.