Vừa qua, Chi bộ 11 (Chi bộ cán bộ giảng viên Khoa Ngoại ngữ) đã tổ chức thành công Đại hội lần 2, nhiệm kỳ 2020-2023.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ 11 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ xây dựng Đảng. Chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh” năm 2017, đạt danh hiệu “Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ” năm 2018 và 2019 và kết nạp thêm 03 đảng viên mới.

Trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ 11 phấn đấu đạt một số chỉ tiêu trong công tác Đảng như sau: 100% đảng viên học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng; 100% đảng viên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp 02 đảng viên trong nhiệm kỳ;… Trong công tác chuyên môn, Chi bộ đã đề ra nhiều giải pháp để lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ các năm học, quản lý hiệu quả các hoạt động chuyên môn và tham mưu tích cực cho Đảng ủy, BGH trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Khoa.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới để cùng các đồng chí trong Chi bộ hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đặt ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐHAG nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, đồng chí Trần Thị Thanh Huế - Trưởng khoa giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Phan Thị Thanh Huyền – Phó Trưởng khoa giữ chức vụ Phó Bí thư.

Đại hội mong muốn phát huy được sức mạnh tổng hợp, ý thức, trách nhiệm của từng đảng viên trong Chi bộ 11, xây dựng một tập thể trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, sáng tạo, đáp ứng lòng tin của Đảng ủy và BGH Trường, đủ năng lực đưa khoa Ngoại ngữ phát triển ngày càng vững mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của Nhà trường trong giai đoạn hội nhập và khẳng định vị thế và vai trò của ĐHAG trong hệ thống ĐHQG-HCM.

Tập thể đảng viên Chi bộ 11

Đồng chí Trần Thị Thanh Huế - Bí thư Chi bộ thông qua báo cáo chính trị 

Đại diện Đảng ủy Trường và lãnh đạo Khoa tặng hoa lưu niệm cho Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020

Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2023 ra mắt trước Đại hội

Chi bộ 11

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.