Được sự thống nhất của Đảng ủy Trường Đại học An Giang, chiều ngày 23/02, tại phòng 222, Chi bộ 20 (Chi bộ sinh viên khoa Luật và khoa học chính trị) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2023.Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Thế Lực - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Bí thư Đoàn trường Đại học An Giang.

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị của Chi bộ về những kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, cũng như đề ra mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ mới 2020 - 2023. Trong nhiệm kỳ qua,Chi bộ 20đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị như: Kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên trong chi bộ được cải thiện đáng kể; giới thiệu lên Đảng ủy cấp trên kết nạp 5 đoàn viên ưu tú vào Đảng; Chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ đặt ra nhiệm vụ là tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ sinh viên: nêu cao vai trò và trách nhiệm, tiên phong của người đảng viên trên các mặt học tập, rèn luyện, hoạt động đoàn thể; phát triển cho các sinh viên ưu tú, đủ năng lực, trình độ và đạo đức vào hàng ngũ của Đảng;...

Với sự tín nhiệm cao của các đảng viên, Đại hội đã bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2023 gồm 3 đồng chí: đồng chí Chau Sóc Khăng - giảng viên bộ môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lêningiữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Phạm Thị Lan Nhi – Chi đoàn DH18CT giữ chức vụ Phó bí thư, đồng chí Huỳnh Lê Thảo Anh – Chi đoàn DH19LU2 giữ chức vụ Chi ủy viên.

Chi bộ cũng đã bầu ra 5 đảng viên là đại biểu chính thức và 1 đảng viên là đại biểu dự khuyết để tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học An Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Thế Lực đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua đồng thời mong muốn Chi bộ tiếp tục giữ vững những kết quả đạt được, tiếp tục phát huy những thế mạnh, tìm ra những giải pháp thích hợp để thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ mới.

Chi ủy 20 nhiệm kỳ 2020-2023 ra mắt Đại hội

Tập thể đảng viên Chi bộ 20

Chi bộ 20

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.