Vừa qua, Chi bộ 5 (Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Phòng Công tác sinh viên và Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo và Phát triển kỹ năng sư phạm) đã tổ chức Đại hội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Đại hội diễn ra với mục tiêu: “Tập trung lãnh đạo các đơn vị trong Chi bộ thực hiện tốt chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những quy định của Nhà trường. Mỗi đảng viên trong Chi bộ phải tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị, năng động, sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác”.

Đến dự Đại hội có đồng chí Trần Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang cùng các đồng chí Chi ủy viên và tất cả đảng viên trong Chi bộ 5.

Đại hội đã nhìn thẳng vào sự thật để kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém, đồng thời rút ra được những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghi quyết Đại hội Chi bộ lần 8, nhiệm kỳ 2017-2020; từ đó tiếp tục phát triển và hoàn thiện mục tiêu, quan điểm, định ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển Chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2023 gồm 05 đồng chí; đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Trưởng phòng Đào tạo kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo và Phát triển kỹ năng sư phạm tái đắc cử chức vụ Bí thư; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan - Trưởng phòng Công tác sinh viên tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư.

Đại hội kêu gọi tất cả đảng viên phát huy vai trò gương mẫu, xung kích của Đảng viên; năng động và sáng tạo trong việc góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ 5 nhiệm kỳ 2020 – 2023 và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Trường Đại học An Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Đạt cho rằng Đại hội Chi bộ là sự kiện quan trọng, là ngày để chi bộ tập trung sức lực xây dựng phương hướng nhiệm vụ, đặt ra các chỉ tiêu cho nhiệm kỳ mới và để hoàn thành các chỉ tiêu. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh sự đoàn kết, nhất trí trong toàn chi bộ, sự tận tâm, sáng tạo, tiên phong của Chi ủy cũng như của tất cả đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chi bộ và cùng với Trường Đại học An Giang hoàn thành tốt kế hoạch chiến lược đã đặt ra.

Đảng viên tham dự Đại hội

Thư ký Đại hội

Đại biểu bỏ phiếu bầu Chi ủy nhiệm kỳ mới

Chi ủy 5 nhiệm kỳ 2020-2023 ra mắt Đại hội

Kim Bách - TT. BDNG&PTKNSP

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.