Thông tin từ Ban Đối ngoại và Phát triển Dự án của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh về chương trình International Summer Session 2020 từ trường Đại học Ngoại ngữ Hankuk (HUFS), Hàn Quốc.

 

 

P.QHĐN

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.