Vừa qua, Chi bộ 16 (Chi bộ cán bộ giảng viên Bộ môn Giáo dục Tiểu học, Bộ môn Giáo dục Mầm non, Bộ môn Tâm lý Giáo dục – Khoa Sư phạm) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ 16 đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017- 2020 đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2020-2023, Chi bộ phấn đấu đạt được các chỉ tiêu như sau: 100% đảng viên trong Chi bộ không vi phạm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các chuẩn mực đạo đức nhà giáo; 100% đảng viên thực hiện đúng điều lệ Đảng, không vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm; 100% đảng viên học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng; 100% đảng viên được kiểm tra, giám sát hàng năm; kết nạp 02 đảng viên mới;…

Đại hội đã bầu Chi ủy gồm 03 đồng chí, đồng chí Đinh Quốc Huy – Trưởng Bộ môn Giáo dục Tiểu học giữ chức vụ Bí thư; đồng chí Nguyễn Bách Thắng - Trưởng Bộ môn Tâm lý giáo dục giữ chức vụ Phó Bí thư, đồng chí Lê Ngọc Phượng – Phó Trưởng Bộ môn Giáo dục Mầm non giữ chức vụ Chi ủy viên.

Đảng viên bỏ phiếu bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2023

Chi ủy 16 nhiệm kỳ 2020-2023 ra mắt Đại hội

Tập thể đảng viên Chi bộ 16

Phan Ánh - Chí Hùng

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.