Được sự nhất trí của Đảng ủy Trường Đại học An Giang, vừa qua, Chi bộ 10 (Chi bộ giảng viên Khoa Công nghệ thông tin và Trung tâm Tin học) đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Trần Thanh Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học An Giang, các đại biểu thuộc Chi bộ 10 tham dự.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua báo cáo chính trị của Chi bộ, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2023. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ của Chi bộ.

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ 10 đã lãnh đạo các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó nổi bật là thành tích nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cuộc Cách mạng công nghệ 4.0. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng phát triển chất lượng. Chi bộ đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng ủy trường Đại học An Giang, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu và vận dụng chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác.

Với chủ đề Đại hội “Tích cực đổi mới, luôn sáng tạo và nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi bộ”, Chi bộ 10 đã đề ra phương hướng, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2023 để thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đảng ủy Trường Đại học An Giang và Nghị quyết Đảng ủy Đại học Quốc gia TP.HCM đã đề ra, cụ thể là nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ để đáp ứng việc phát triển nhà trường trong thời gian sắp tới.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy Chi bộ 10 nhiệm kỳ 2020 - 2023 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Đoàn Thanh Nghị - Trưởng khoa Công nghệ thông tin giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Phạm Minh Tân – Phó giám đốc Trung tâm tin học giữ chức vụ Phó Bí thư.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Thanh Hải ghi nhận những thành tích Chi bộ 10 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Chi bộ 10 tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, giảng viên phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đại biểu bỏ phiếu bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2023

Chi ủy 10 nhiệm kỳ 2020-2023

Phước Hải - Khoa CNTT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.