Vừa qua, Chi bộ 19 (Chi bộ cán bộ giảng viên Bộ môn Văn, Sử, Địa – Khoa Sư phạm) đã tổ chức Đại hội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2023.

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ 19 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền về chính sách Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đảng viên.

Trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ 19 phấn đấu đạt một số chỉ tiêu như sau: Chi bộ đạt danh hiệu "Chi bộ trong sạch, vững mạnh" hàng năm; 100% đảng viên học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng; 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;…

Đại hội đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2023 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên Chương – Phó Trưởng BM Ngữ văn giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Bảo Kim – Giảng viên BM Lịch sử giữ chức vụ Phó Bí thư, đồng chí Lê Thị Mỹ Hiền – Giảng viên BM Địa lí giữ chức vụ Chi ủy viên.

Toàn cảnh Đại hội

Đồng chí Bùi Hoàng Anh - Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua

Đồng chí Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên Chương - Phó Bí thư Chi bộ thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thơ - Ủy viên BCH Đảng bộ Trường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội Chi bộ 19 thành công tốt đẹp

Chi bộ 19

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.