Chương trình hè Quốc tế DREaM là một chương trình được tổ chức bởi Đại học Gadjah Mada, Indonesia từ năm 2009. Chương trình hai tuần này tương đương hai tín chỉ bằng cách kết hợp các hoạt động học tập và văn hóa học thuật ở Yogyakarta và các khu vực lân cận.

Chủ đề năm nay của DREaM là “Công nghệ và Tài chính toàn diện cho Phát triển bền vững”. Chương trình sẽ được thực hiện với các hoạt động sau:

-  Các buổi giảng LT

-  Thực tập

-  Hội thảo

-  Tham quan thực tế

-  Sự kiện văn hóa và nghi lễ

-  Hoạt động cộng đồng

Yêu cầu:

1. Người tham gia: SV cần đáp ứng các yêu cầu như sau:

·         Không quá 30 tuổi

·         Có nền tảng học vấn vững chắc

·         Thông thạo tiếng Anh

·         Độc lập và có khả năng làm việc theo nhóm

2. Giám sát: bạn cần đáp ứng các yêu cầu như sau:

·         Giảng viên / nhân viên đại học / đại diện từ các tổ chức phi chính phủ và khu vực công hoặc tư nhân

·         Thông thạo tiếng Anh

·         Có thể đóng góp và tích cực tham gia với những người tham gia khác

Phí chương trình

Đối tượng

Đăng ký sớm

Đăng ký thông thường

Sinh viên quốc tế

Rp 14.000.000,-

 Rp 15.000.000,-

Giám sát quốc tế

Rp 12.000.000,-

Rp 13.000.000,-

Lưu ý

1) Phí chương trình bao gồm chỗ ở, phương tiện đi lại địa phương và hầu hết các bữa ăn trong chương trình.

2) Thời hạn đăng ký

 - Đăng ký sớm: ngày 30 tháng 4 năm 2020

- Đăng ký thông thường: ngày 31 tháng 5 năm 2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại website http://dream.ugm.ac.id/

P.QHĐN

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.