Vừa qua, Chi bộ 29 (Chi bộ sinh viên ngành Kinh tế Quốc tế, Tài chính thuộc Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ 29 đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017- 2020 đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2020-2023, Chi bộ 29 phấn đấu đạt các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 100% đảng viên Chi bộ đạt mức xếp loại Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chi bộ đạt mức xếp loại Chi bộ trong sạch, vững mạnh hàng năm; 100% đảng viên là giảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học và đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên; 80% đảng viên sinh viên có kết quả học tập đạt loại Khá trở lên (trong đó có 20% sinh viên đạt loại Giỏi – Xuất sắc); giới thiệu, giúp đỡ ít nhất 2 cảm tình đảng/nhiệm kỳ để phát triển Đảng; kết nạp ít nhất 2 đảng viên mới/nhiệm kỳ.

Qua bầu cử, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - giảng viên Bộ môn Tài chính – Kế toán giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.

Tập thể Chi bộ 29

Chi bộ 29

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.