Ngày 25/3, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Quá trình rã vi phạm số lepton thế hệ trong mô hình 3-3-1 với biểu diễn fermion mới” do ThS. Trịnh Thị Hồng  –  Bộ phận Quản lý khu Thí nghiệm Thực hành làm chủ nhiệm và ThS. Lâm Thị Thanh Phương là thành viên.

Hội đồng nghiệm thu đề tài

 

Xem thông tin chi tiết tại đây.

Thanh Trúc - TV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.