Ngày 22/4/2020, Ban Giám hiệu và đại diện lãnh đạo các đơn vị của Trường Đại học An Giang đã tham dự “Hội thảo trực tuyến phát triển ý tưởng xây dựng chiến lược ĐHQG-HCM giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 về công tác đào tạo trình độ đại học”. PGS.TS Vũ Hải Quân – Phó Giám đốc ĐHQG-HCM chủ trì Hội nghị.

Ban Giám hiệu Trường ĐHAG tham dự Hội thảo thảo trực tuyến tại điểm cầu Trường ĐHAG

 

Xem thông tin chi tiết tại đây.

 

Cẩm Thiêu – TV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.