In bài này 

 

Ngày 6/5, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học An Giang đã họp xét duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2020.

Hội đồng thông qua 07 đề tài, trong đó có 06 đề tài về lĩnh vực Nông nghiệp và 01 đề tài về lĩnh vực Kinh tế.

Toàn cảnh Hội đồng xét danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở

 

 

Xem thông tin chi tiết tại đây.

 

 

Thanh Vị - TV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.