Trong tháng 5, Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang đã triển khai chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020).

Chuỗi hoạt động được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ Hội, hội viên, sinh viên về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Bên cạnh đó, những chương trình còn góp phần đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ Hội, hội viên, sinh viên; phát động trong sinh viên toàn trường thi đua lập thành tích cao trong học tập, rèn luyện, tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt”, thực hiện các công trình, phần việc sinh viên chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Bác.

 

Chuỗi hoạt động bao gồm những hoạt động nổi bật như sau:

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục Hội viên, sinh viên về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các hoạt động bao gồm: Cung cấp cho toàn thể sinh viên của Trường những tài liệu tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ với sinh viên Việt Nam; tuyên truyền các tấm gương sinh viên tiêu biểu làm theo lời Bác trên fanpage “Sinh viên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp”; giới thiệu gương sinh viên tiêu biểu tham dự Đại hội Thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác lần thứ VI; thực hiện tuyên truyền hình ảnh, tấm gương của Bác trên fanpage Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học An Giang.

Tổ chức cuộc thi âm nhạc trực tuyến với chủ đề “Bài ca nhớ Bác”. Đây là cuộc thixoay quanh chủ đề về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta; những chiến thắng vẻ vang của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng; về tình yêu quê hương đất nước. Hội thi đã thu hút hơn 1.200 sinh viên, cựu sinh viên tham gia với hơn 4.000 lượt dự thi.

Tổ chức Hội thao “Thanh niên khỏe” chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một trong những hoạt động thường niên của Hội Sinh viên Trường nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao ý thức rèn luyện thể dục, thể thao theo tinh thần “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khoẻ mới làm thành công"– Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông qua chuỗi hoạt động, học sinh, sinh viên của Trường sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn về thân thế, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc; qua đó tăng cường lòng yêu nước, nâng cao nhận thức về vai trò của thanh niên trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Hoàng Uyên - DH18AV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.